GIDA GÜVENLİĞİ & KALİTE POLİTİKAMIZ

BHR Süt ailesi olarak kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ve çevre dostu ürün ve hizmet sunarak markamıza bağlı müşteriler yaratmak, bunun yanında müşterilerimiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlamak varoluş amacımızdır.

En büyük mutluluğumuz ürünlerimizin kalitesi ile müşterilerimizi memnun etmek.

Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızı mutlu etmek.

Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyulması ile toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi iyileştirmek, yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

SERKAN BAHAR

Genel Müdür

PO-001 | 01.12.2014

KURUMSAL POLİTİKALARIMIZ

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Şirketimizdeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve en aza indirgemek, yasal şartlara uymak,
 • Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
 • Personelimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğiterek iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmî kurumlar ve diğer paydaşlarımız ile işbirliği yaparak İSG performansımızı arttırmak.

Serkan BAHAR

Genel Müdür

ÇEVRE POLİTİKASI

BHR Süt olarak ;

1.Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2.Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en zz arar veren uygun teknolojileri kullanıp atıkları  azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.

3.Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.

4.Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
5.Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak.
6.İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.


                                                                                                                           Serkan Bahar

                                                                                                                           Genel Müdür

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 • Tüm Paydaşların talepleri, yasalar ve gelişen şartlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımıza karşı hesap verebilir, şeffaf bir şekilde ve etik davranış standartlarımıza uygun görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
 • Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara firmamızın uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın istek ve şikâyetlerini mail ya da bildirim formları ile yönetime rahatlıkla bildirmesini sağlamayı, dönüşlerin ise şeffaf bir şekilde yapılmasını,
 • Tüm çalışanlarını eşit şartlar altında kendi rızaları ile hiçbir konuda baskı altında bırakmadan uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi,
 • Yasaların belirlediği çalışma yaşını esas alıp çocuk işçi çalıştırmamayı ve bunu desteklememeyi,
 • Hiçbir çalışanın fiziki ve maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemesini, çalışanlarının gelişimini eğitimler ve talimatlar ile sağlamayı
 • Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek kirliliğin önlenmesini sağlamayı ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak israfı ortadan kaldırıp verimliliği artırmayı,
 • Tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve eğitim olanakları ile gelişimini destekleyip iş sağlığını ve güvenliğini sağlamayı,

Taahhüt Ederiz.

                                                                                                                                 Serkan Bahar

                                                                                                                                 Genel Müdür